Thailand Web Stat Truehits.net
หน้าหลัก > สุขภาพร่างกาย > การปลูกข้าวโพด ในปัจจุบัน

การปลูกข้าวโพด ในปัจจุบัน

จำนวนคนดู 716 คน | เผยแพร่เมื่อ 20 พ.ค. 2558 เวลา 15:26 น.

การปลูกข้าวโพด ในปัจจุบันวิธีการเพาะปลูกข้าวโพดเปลี่ยนไปจากเดิมมาก กลายเป็นพืชอุตสาหกรรม หรือพืชเศรษฐกิจ ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปแล้วว่า ข้าวโพดเป็นพืชที่มีความสำคัญลำดับที่สามของโลกรองจากข้าวเจ้าและข้าวสาลี ประมาณกันว่าทั่วโลกมีการผลิตปีละประมาณ 580 ล้านต้น ผลผลิตประมาณครึ่งหนึ่งใช้เป็นอาหารของคน นอกจากนั้นเอาไว้ใช้สำหรับเลี้ยงสัตว์และอุตสาหกรรมแปรรูปอื่นๆ

ประเทศที่มีการปลูกข้าวโพดกันมาก ได้แก่ ประเทศจีน บราซิล สหรัฐอเมริกา และเม็กซิโก ส่วนประเทศไทยผลิตเมล็ดข้าวโพดได้ปีละประมาณ 4.5 ล้านตัน ผลผลิตที่ได้ส่วนใหญ่ส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศ เพื่อใช้ทำเป็นอาหารสัตว์ ทำรายได้ให้แก่ประเทศปีละประมาณ 6,000 ล้านบาท นับเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญอีกชนิดหนึ่ง

การปลูกข้าวโพด

ความเห็น 0 รายการ


บทความที่เกี่ยวข้อง