Thailand Web Stat Truehits.net
หน้าหลัก > สุขภาพร่างกาย > คนจน ที่ถูกละเลยในเมืองไทย

คนจน ที่ถูกละเลยในเมืองไทย

จำนวนคนดู 1134 คน | เผยแพร่เมื่อ 17 พ.ค. 2558 เวลา 21:42 น.

คนจน เป็นกลุ่มคนที่ถูกละเลย เมื่อเกิดป่วยเป็นโรคขึ้นมา ดังนั้นสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขตขอนแก่น ร่วมกับกรมควบคุมโรคพยาธิใบไม้ในตับ เพื่อการป้องกัน การรักษาอย่างครบวงจร (สนใจโทร.สายด่วน สปสช. 1330)
4 กลุ่มโรคคนจนที่ถูกละเลย

นายแพทย์พงศ์ธง พอกเพิ่มดี ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เล่าถึง 4 กลุ่มโรคในบ้านเราที่ถูกละเลยว่า

“โรคเขตร้อนที่ถูกละเลย หรือ Neglected Tropical Diseases เป็นโรคที่คุกคามผู้คนว่า 1,000 ล้านคน หรือ 1 ใน 6 ของประชากรโลก ส่วนใหญ่เป็นโรคติดเชื้อที่มาจากเชื้อปรสิต พบได้บ่อยในประเทศเขตร้อนขึ้น องค์การอนามัยโลกได้จัดโรคกลุ่มนี้ไว้ 4 กลุ่ม

“สำหรับประเทศไทย พอจะสรุปได้ว่า 4 กลุ่มโรคนี้ที่มักเกิดขึ้นในหมู่คนจนในชนบท  เป็นสาเหตุให้ในแต่ละปีมีผู้ป่วยจำนวนมาก บางโรคยังส่งผลต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศไม่น้อย แต่ยังขากการเอาจริงเอาจังจากภาครัฐ”

คุณหมอพงศธรอธิบายถึงผลกระทบของทั้งสี่กลุ่มโรคว่าโรคพยาธิใบไม้ในตับ


คนจนมีอัตราการเสียชีวิตสูงมากทั้งในภาคเหนือและภาคอีสานเพราะเป็นโรคที่สัมพันธ์กับวิธีการกินของคนในท้องถิ่น และเมื่ออาการรุนแรงขึ้นจะกลายเป็นมะเร็งท่อน้ำดี ซึ่งหลังจากตรวจพบมะเร็งชนิดนี้ คนไข้จะเสียชีวิตภายใน 3 – 6 เดือน ซึ่งถือว่าเร็วมาก

เฉพาะฐานข้อมูลของ สปสช. ที่ดูและประชาชน 47 ล้านคนในปี 2549 – 2551 ประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคมะเร็งตับประมาณปีละ 12,000 คน ในกลุ่มนี้มีผู้ป่วยเป็นมะเร็งท่อน้ำดีที่เกิดจากพยาธิใบไม้ตับถึง 70 เปอร์เซ็นต์

โรคนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ

จากข้อมูลการสำรวจโรคนี้ในปี 2537 พบว่ามีผู้ป่วยโรคนิ่วถึง 42 เปอร์เซ็นต์จากประชากรพันคนในภาคอีสาน โดยในแต่ละปีมีผู้ป่วยเข้ามารับการรักษากว่า 25,000 คน และบางจังหวัดที่ขาดแคลนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ ผู้ป่วยต้องรอคิวการผ่าตัดนาน 1-2 ปี

โรคเท้าช้าง โรคเรื้อน และโรคหนอนพยาธิจากดิน

พบ โรคเท้าช้าง ในจังหวัดตามแนวชายแดน โดยเฉพาะในเขตติดต่อกับประเทศพม่า แม้ในประเทศไทยจะควบคุมโรคทั้งหมดได้แล้ว แต่จริงๆ แล้วยังมีผู้ป่วยด้วยโรคนี้จากการระบาดเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน

สำหรับ โรคเรื้อน ที่หลายคนคิดว่าหมดไปจากประเทศไทยแล้ว ปัจจุบันยังคงพบคนไข้ประปรายในชนบทที่ห่างไกล ซึ่งคนไข้ล้วนมีฐานะยากจน

ส่วน โรคหนอนพยาธิ นั้นยังพบโดยทั่วไปในชนบท แม้สถานการณ์จะเริ่มดีขึ้น แต่จำเป็นต้องให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องเพราะเป็นสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งของการป่วยเป็นโรคโลหิตจางของเด็กไทยในชนบท

โรคขาดสารอาหาร

ปัจจุบันคนในภาคอีสานและภาคเหนือในบ้านเรายังคงพบปัญหาการขาดไอโอดีน ขาดวิตามินอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้เด็กมีไอคิวต่ำ สุขภาพไม่แข็งแรง ส่งผลต่อคุณภาพประชากรในที่สุด

ผ่าทางตัน

คุณหมอพงศธรได้เสนอวิธีแก้ปัญหาดังกล่าวนี้ว่า จริงๆ แล้วโรคเหล่านี้สามารถควบคุมและป้องกันได้โดยมาตรการต่างๆ เช่น

ส่งเสริมระบบบริการปฐมภูมิ ถ้ามีระบบบริการปฐมภูมิที่เข้มแข็ง ซึ่งหมายรวมไปถึงการส่งเสิรมสุขภาพและป้องกันโรคมีพยาบาลประจำครอบครัว (Family Nurse Practitioner) ที่สามารถดูแลสุขภาพประชาชนแบบองค์รวม จะสามารถช่วยแก้ปัญหานี้ได้

ท้องถิ่นดูแลกันและกัน เนื่องจากปัญหาเหล่านี้มีเฉพาะบางพื้นที่ ฉะนั้นการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นมีงบประมาณ เพื่อสามารถบริหารจัดการปัญหาในพื้นที่ได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องรอนโยบายจากส่วนกลางสามารถเป็นทางออกได้

ส่งเสริมการทำงานวิจัย การพัฒนายา และเทคโนโลยีการรักษา หรืออาจต้องนำเข้าเทคโนโลยีต่างๆ มาช่วย

การดูแลสุขภาพของคนที่รอพิสูจน์สถานะ ซึ่งได้แก่ กลุ่มคนไร้สัญชาติ กลุ่มนักเรียนไร้สัญชาติ และกลุ่มคนไร้รากเหง้า เป็นประเด็นสำคัญเร่งด่วนอีกเรื่อง เพราะไม่เช่นนั้นจะมีโรคใหม่ๆ ที่ไม่ค่อยพบการแพร่ระบาด แต่มีผู้ป่วยอยู่ตามแนวชายแดนเข้ามาสู่คนไทยมากขึ้น เมื่อดูแลส่วนนี้ได้ คนในประเทศก็ปลอดภัยขึ้นด้วย

อย่างไรก็ตาม การพึ่งตนเองด้วยการดูแลสุขภาพอนามัยให้ดีอยู่เสมอย่อมเป็นทางออกที่ทำได้ทันที

ที่สำคัญ เป็นวิธีที่เห็นผลเร็วที่สุดค่ะ

ความเห็น 0 รายการ


บทความที่เกี่ยวข้อง