Thailand Web Stat Truehits.net
หน้าหลัก > สุขภาพร่างกาย > อัมพาตครึ่งซีก สัญญาณบ่งบอกและปัจจัยเสี่ยง

อัมพาตครึ่งซีก สัญญาณบ่งบอกและปัจจัยเสี่ยง

จำนวนคนดู 937 คน | เผยแพร่เมื่อ 13 พ.ค. 2558 เวลา 14:53 น.

อัมพาตครึ่งซีก อาการที่เป็นสัญญาณบ่งบอก ได้แก่

อาการชา หรืออ่อนแรงทางใบหน้า แขน หรือ ขา ซีกหนึ่งของร่างกาย
พูดไม่ได้ หรือ มีปัญหาในการพูด หรือ สื่อสาร
กลืนลำบาก
ตามองไม่เห็น หรือพร่า โดยเฉพาะถ้าเป็นเพียงข้างเดียว
อาการมึนงง ทรงตัวไม่อยู่ หรือ ล้ม โดยไม่ทราบสาเหตุ
อาการสับสน หรือ ไม่รู้สติ ในทันทีทันใด หรือปวดศีรษะอย่างมาก

ปัจจัยเสี่ยงทางอัมพาตครึ่งซีก

ปัจจัยเสี่ยงของอัมพาตครึ่งซีก มีปัจจัยที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้และที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

อัมพาตครึ่งซีกปัจจัยที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

อายุ เมื่ออายุเพิ่มขึ้นโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดอัมพาตครึ่งซีกก็มากขึ้น
โรคที่เป็นอยู่เดิม ผู้ที่เป็นเบาหวาน หรือผู้ที่เคยมีอัมพาตครึ่งซีกมาก่อนมีโอกาสเป็นมากขึ้น

ปัจจัยที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ได้แก่

ความดันโลหิตสูง เป็นปัจจัยเสี่ยงที่มีความสำคัญมาก การควบคุมความดันโลหิตอย่างเหมาะสม อย่างต่อเนื่อง สามารถลดอัตราเสี่ยงได้มาก
โรคหัวใจ เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญอีกอันหนึ่ง การป้องกันการเกิดโรคหัวใจและการรักษาควบคุมโรค หรือความผิดปกติของหัวใจ จะช่วยลดอัตราเสี่ยงของการเกิดอัมพาตครึ่งซีก และยังช่วยลดอัตราการตายในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกได้ด้วย
ภาวะที่มีเม็ดเลือดแดงเข้มข้นผิดปกติ
ภาวะไขมันในเลือดสูง, ความอ้วน
การสูบบุหรี่

อาการของสมองบางส่วนขาดเลือดชั่วคราว ได้แก่ อาการชา หรืออ่อนแรง ของใบหน้า หรือแขน หรือ ขา เพียงบางส่วน หรือตาพร่า หรือมองไม่เห็นไปชั่วขณะ ซึ่งมักจะเป็นอยู่ในระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมง แล้วหายไป อาการนี้แสดงให้เห็นว่ามีสมองบางส่วนขาดเลือดไปเลี่ยงในช่วงนั้นๆ ซึ่งถ้าปล่อยทิ้งไว้ ก็จะเกิดภาวะสมองขาดเลือดถาวรหรืออัมพาตครึ่งซีกได้

การรักษา ได้แก่ การผ่าตัด การใช้ยา การดูแลในระยะแรก และการฟื้นฟูสภาพ

การผ่าตัด ได้แก่ การตัดตัวหลอดเลือด เพื่อให้มีเลือดไปเลี้ยงส่วนที่ขาด หรือการผ่าตัดเอาก้อนเลือดออกจากสมอง ในกรณีที่เกิดจากเส้นเลือดแตก

การใช้ยา ปัจจุบันยังไม่มียาที่สามารถรักษาโรคนี้ให้หายได้ มีเพียงยาที่เชื่อว่าจะช่วยลดความรุนแรง และป้องกันภาวะแทรกซ้อน หรือลดอัตราการเกิดซ้ำ

การดูแลในระยะแรก ผู้ป่วยในระยะแรกต้องดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้ และเพื่อให้แพทย์สามารถตรวจความผิดปกติ หรือภาวะแทรกซ้อนที่ไม่สามารถป้องกันได้ ตั้งแต่ระยะแรก

การฟื้นฟูสภาพ ความสำเร็จของการฟื้นฟูสภาพ ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค ความชำนาญของทีมฟื้นฟู ความร่วมมือของผู้ป่วยและญาติ ผู้ป่วยจำนวนมากที่สามารถดำรงชีวิตที่เหมือน หรือใกล้เคียงปกติ ผู้ป่วยบางรายมีการฟื้นฟูตัวจนเป็นปกติ ในขณะที่หลายๆรายยังมีความพิการอยู่ ซึ่งผู้ป่วยจะต้องเรียนรู้ และฝึกฝนวิธีการใหม่ๆ ในการที่จะทำงานเดิมที่เคยทำได้

การฟื้นฟุสภาพควรเริ่มต้นเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ เพื่อให้ได้ดีที่สุดด้วยการ แนะนำเกี่ยวกับท่านอนที่ถูกต้อง และการบริหารที่สามารถทำได้ เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการนอนอยู่นานๆ สิ่งสำคัญนอกจากทีมงานแล้ว ญาติจะเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างมาก ญาติจะต้องเข้าใจความผิดปกติที่เกิดกับผู้ป่วย ความคาดหวังที่เป็นไปได้ และวิธีการดูแลผู้ป่วยเมื่อกลับไปอยู่บ้าน และสำหรับผู้ป่วยเองความหวังที่จะฟื้นตัว และสามารถช่วยเหลือตัวเองได้เป็นสิ่งสำคัญ โดยญาติคอยกระตุ้นและให้กำลังใจ

เป้าหมายสำคัญของการฟื้นฟูสภาพ ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกคือ ให้ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตนเองได้ และถ้าเป็นไปได้ คือ สามารถทำประโยชน์แก่ครอบครัว และสังคมได้

ความเห็น 0 รายการ


บทความที่เกี่ยวข้อง