Thailand Web Stat Truehits.net
หน้าหลัก > สุขภาพร่างกาย > ปวดท้องบิด เนื่องจากบิดอะมีบา (Amebiasis )

ปวดท้องบิด เนื่องจากบิดอะมีบา (Amebiasis )

จำนวนคนดู 742 คน | เผยแพร่เมื่อ 13 พ.ค. 2558 เวลา 14:02 น.

ปวดท้องบิด เนื่องจาก บิดอะมีบา (บิดมีตัว ) พบได้ทุกเพศทุกวัย แต่พบมากในคนอายุมากว่า 20 ปีขึ้นไป บิดชนิดนี้
พบได้น้อยกว่าบิดเกลลา มักพบในท้องถิ่นที่การวุขาภิบาลยังดี หรือในกลุ่มคนที่ยังขาดสุขนิสัยที่ดี

สาเหตุ

เกิดจากการกินอาหารหรือดื่มน้ำที่มี เชื้ออะมีบา (ameba )ที่มีชื่อว่า เอนตมีบาฮิสโตไลติคา

(Entamoeba histolytica )ทำให้เกิดอาการอักเสบของลำไส้

ระยะฟักตัว 1 สัปดาห์ถึง 3เดือน (พบบ่อย8-10วัน )

อาการ

เริ่มแรกจะมีอาการถ่ายอุจจาระเหลวๆ มีเนื้ออุจาระปน  ปวดท้องและปวดเบ่งที่ก้น   ส่วนมาก

มักไม่มีไข้หรือมี ข้ต่อ ต่อมาถ่ายเป็นมูกเลือดทีละน้อย  ไม่มีเนื้ออุจจาระปน  แต่มีกลิ่นเหม็นเหมือนหัวกุ้งเน่า ผู้ป่วยจะถ่ายกระปริดกระปรอยวันละหลายครั้ง  บางรายอาจถึง 20 – 50 ครั้ง  แต่ไม่อ่อนเพลีย  เดินเหินไปไหนมาไหน  และทำงานได้

ในรายที่เป็นรุนแรง  อาจมีไข้สูง  ปวดท้อง คลื่นไส้  อาเจียน  คล้ายบิดชิเกลลา

ในรายที่เป็นเรื้อรัง  อาจมีอาการท้องอืด ถ่ายเหลวหรือถ่ายเป้นมูกๆเป็นหายๆเรื้อรัง น้ำหนัก

ลด บางรายอาจมีไข้ หรือตับโตและกดเจ็บ ในรายที่เป็นเรื้อรัง อาจคลำได้ก้อนที่บริเวณท้องน้อยข้างขวา เรีกว่า อะมีโบมา (ameboma) ทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นมะเร็งได้

อาการแทรกซ้อน

ถ้าไม่ได้รับการรักษา หรือรักษาไม่ถุกต้อง อาจกลายเป็นเรื้อรัง อ่อนเพลีย ซีด ซูบผอม หรือ

เกิดภาวะตกเลือด หรือลำไส้อุดกั้นจากก้อนอะมีโบมา ได้ อาจทำให้เกิดไส้ติ่งอักเสบจากเชื้ออะมีบา

หากเป็นรุนแรงอาจทำให้ลำไส้ทะลุ หรือตกเลือดเป็นอันตรายได้ เชื้ออาจแพร่กระจายผ่าน

กระแสเลือดไปยังส่วนต่างๆของร่างกาย ที่พบบ่อยคือ ตับ ทำให้เป้นฝีตับ ที่พบได้น้อย ก็คือ การแพร่ไปที่ปอดและสมอง

ปวดท้องบิด

ข้อแนะนำ

ผู่ที่ติดเชื้ออะมิบา อาจมีอาการท้องเดิน (ถ่ายเหลว หรือถ่ายเป็นมูกไม่มีเลือดปน) เป็นๆ

หายๆเรื้อรังได้

ผู้ที่ติดเชื้ออะมีบา บางรายอาจไม่มีอาการแสดงแต่อย่างใด แต่สามารถแพร่เชื้อออกทาง

อุจจาระ ไปให้ผู้อื่นได้ เรียกว่า พาหะ ของโรคอะมิบา

ความเห็น 0 รายการ


บทความที่เกี่ยวข้อง