Thailand Web Stat Truehits.net
หน้าหลัก > สุขภาพร่างกาย > โลหิตจาง สาเหตุและอาการของโรค

โลหิตจาง สาเหตุและอาการของโรค

จำนวนคนดู 925 คน | เผยแพร่เมื่อ 12 พ.ค. 2558 เวลา 15:21 น.

โลหิตจาง เป็นโรคเลือดชนิดหนึ่งที่มีความผิดปกติทางกรรมพันธุ์
ทำให้ร่างกายสร้างสารอีโมโกลบิล  ( hemoglobin) ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของเม็ดเลือดแดง ที่มีลักษณะผิดปกติ จึงมีการแตกสลายของเม็ดเลือดแดงเร็วกว่าที่ควร ทำให้มีอาการซีดอย่างเรื้อรัง ผู้ที่มีอาการแสดงของโรคนี้ จะต้องรับกรรมพันธุ์ที่ผิดมาจากทั้งฝ่ายพ่อและแม่ (ซึ่งอาจไม่มีอาการแสดง ) ถ้ารับจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงอย่างเดียว จะไม่มีอาการแสดง แต่จะมีกรรมพันธุ์แฝงอยู่ในตัว และสามารถถ่ายทอดไปยังลูกหลานต่อไป

สาเหตุ

เกิดจากความผิดปกติทางกรรมพันธุ์

อาการ

ผู้ป่วยจะมีอากรซีดเหลือง และตับโตม้ามโตมาตั้งแต่เล็ก ร่างกายเติบโตช้า ตัวเตี้ย และน้ำหนักน้อยไม่สมอายุ

ในรายที่เป็นโรค โลหิตจาง ชนิดอ่อนที่เรียกว่า โรคฮีโมโกลบินเอช (hemoglobin H disease) จะไม่มีอาการผิดปกติแต่อย่างใด แต่จะมีอาการซีดเหลือง เป็นครั้งคราวขณะที่เป็นหวัด เจ็บคอ หรือเป็นโรคติดเชื้ออื่นๆแบบเดียวกับโรคโลหิตจางจากเม็ดเลือดแดงแตก

ผู้ป่วยจะมีอาการซีดเหลือง หน้าตาแปลก โดยมีสันจมูกแบะ (จมูกแบน) หน้าผากโหนกชัน กระดูกแก้ม ขากรรไกรกว้างใหญ่ ฟันยื่นเขยิน ลูกตาห่างกันมากกว่าคนปกติ ลักษณะเช่นนี้ เรียกว่า หน้ามงโกลอยด์ หรือหน้าธาลัสซีเมีย

โลหิตจางอาการแทรกซ้อน

ถ้าซีดมาก อาจทำให้มีอาการเหนื่อย บวม และตับโตเนื่องจากหัวใจวาย บางรายอาจมีไข้ เจ็บคอบ่อย จนกลายเป็นโรคหัวใจรูมาติก หรือหน่วยไตอักเสบ ผู้ป่วยอาจมีนิ่วในถุงน้ำดี ได้บ่อยกว่าคนทั่วไป เนื่องจากมีสารบิลิรูบิลจากการสลายตัวของเม็ดเลือดแดงมากกว่าปกติ

ในรายที่มีชีวิตอยู่ได้นาน จะมีเหล็กที่ทำจากการสลายตัวของเม็ดเลือดแดง สะสมในอวัยวะต่างๆ เช่น ที่ผิวหนังทำให้ผิวออกเป็นสีเทาอมเขียว ที่ตับทำให้ตับแข็ง ที่หัวใจทำให้หัวใจโต และเหนื่อยง่าย เป็นต้น

ข้อแนะนำ

1. ควรให้ผู้ป่วยกินอาหารพวกโปรตีน และอาหารที่มี กรดโฟลิกสูง   เช่น ผักใบเขียว เนื้อสัตว์ เพื่อใช้ในการสร้างเม็ดเลือดแดง

2. แนะนำให้พ่อแม่ที่มีบุตรเป็นธาลัสซีเมียคุมกำเนิด หรือผู้ที่ประวัติว่ามีญาติพี่น้องเป็นโรคนี้ไม่ควรแต่งงานกัน หรือจำเป็นต้องแต่งงานกันก็ไม่ควรมีบุตร เพราะบุตรที่เกิดมามีโอกาสเป็นโรคนี้ถึง 1 ใน 4 (   ร้อยละ 25) ทำให้เกิดภาวะยุ่งยากในภายหลังได้

ความเห็น 0 รายการ


บทความที่เกี่ยวข้อง