Thailand Web Stat Truehits.net
หน้าหลัก > สุขภาพร่างกาย > ก้อนมะเร็ง ลักษณะของก้อนมะเร็ง

ก้อนมะเร็ง ลักษณะของก้อนมะเร็ง

จำนวนคนดู 18080 คน | เผยแพร่เมื่อ 16 พ.ค. 2559 เวลา 22:09 น.

ก้อนมะเร็ง ลักษณะของก้อนมะเร็ง

เมื่อใดก็ตามที่มีก้อนเนื้อแปลกปลอมงอกออกมาจากอวัยวะใด อวัยวะหนึ่ง คำถามแรกก็คือก้อนเนื้อดังกล่าวเป็นก้อนเนื้องอกธรรมดาหรือเป็นมะเร็งกันแน่ โดยทั่วไปก้อนเนื้อธรรมดามักจะมีหน้าตาไม่น่ากลัว ส่วนมะเร็งนั้นเกะกะระรานเนื้อเยื่อรอบข้างโดยยื่นแขนขาออกไป ก่อกวนราวกับขาปู อันเป็นชื่อของมัน แคนเซอร์ (cancer) นอกจากนี้ยังมีลักษณะที่มะเร็งแตกต่างออกไปดังตารางข้างใต้

ตารางแสดงข้อความแตกต่างระหว่างเนื้องอกธรรมดาและมะเร็ง

ลักษณะ เนื้องอกธรรมดา มะเร็ง
การเจริบเติบโต ช้า เร็ว
ลักษณะของการโต ดันออกไปรอบข้าง แทรกซึมเข้าไปในเนื้อดี
การทำลายเนื้อเยื่อปกติ ไม่มีหรือน้อยมาก มาก
การทำลายหลอดเลือด ไม่มี พบบ่อย
เปลือกหุ้ม มี ไม่มี
การแพร่กระจาย ไม่มี มี
ผลที่เกิดต่อร่างกาย น้อยมาก มากหรือกระทั่งมากที่สุด
เส้นเลือดที่มาเลี้ยง น้อย ปานกลางถึงตาย
การเน่าหรือแตกเป็นแผล ไม่ค่อยมี มีเสมอ
มักกลับเป็นขึ้นมากอีกหลังจากตัดเอาก้อนออก ไม่ค่อยมี มีเสมอ
รูปร่างของเซลล์ เหมือนเซลล์เนื้อเยื่อต้นกำเนิด ไม่เหมือนหรือเหมือนน้อย
ขนาดของเซลล์ เท่าๆกัน หลายขนาดหลายรูปร่าง
การแบ่งตัวของเซลล์ น้อยหรือปกติ มากและผิดปกติ
การย้อมติดสีของนิวเครียสและไซโตพลาสสม ปกติ ติดสีจัด

 

ภายในก้อนมะเร็งสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ชั้น คือ

  1. ชั้นเซลล์แบ่งตัว (growth, living zone) เป็นส่วนของก้อนมะเร็งที่กำลังโต อยู่รอบนอกของก้อน เซลล์ส่วนนี้ได้รับอาหารและออกซิเจนโดยสะดวกกว่าส่วนอื่น จึงแบ่งตัวได้เร็ว จากการตรวจพบปรากฏว่าความเข้มข้นของออกซิเจนที่อยู่ผิวนอกของก้อนเข้มข้นกว่าออกซิเจนของเซลล์ภายใน เซลล์มะเร็งที่อยู่ภายในจึงอยู่ในระยะพักและไม่โตเนื่องจากได้รับออกซิเจนและอาหารไม่เต็มที่เท่าสกับเซลล์รอบนอก

  2. ชั้นเซลล์ในระยะพัก เป็นส่วนกลางของก้อนเนื้อ เป็นเซลล์ที่ยังมีชีวิตแต่ไม่เจริญเติบโต ส่วนใหญ่ไม่แบ่งตัว แต่ก็พร้อมที่จะแบ่งตัวได้

  3. ชั้นเซลล์ตาย (tumor core, necrotic zone) เป็นส่วนที่อยู่ตรงกลางก้อนของมะเร็ง ประกอบด้วยเซลล์ที่ตายแล้ว เพราะขาดออกซิเจนและอาหารไปเลี้ยงหรือถูกเบียดตาย ถ้าเซลล์อยู่ห่างจากหลอดเลือดฝอยเกินกว่า 0.15 มม.เซลล์จะอยู่ในภาวะขาดออกซิเจน ดังนั้นเมื่อก้อนมะเร็งโตขึ้น ส่วนแกนกลางนี้ก็จะมีขนาดโตขึ้นด้วย ในขณะที่สองส่วนแรกคือส่วนเจริญกับส่วนไม่เจริญมักจะมีขนาดค่อนข้างคงที่

    โดยทั่วไปเซลล์มะเร็งจะตายน้อยในขณะที่อีกส่วนหนึ่งกลับเพิ่มจำนวนขึ้นอยางรวดเร็ว ส่วนมากมะเร็งในคนจะแบ่งตัวโตเร็วมากเพิ่มขนาดขึ้นเป็นสองเท่าโดยใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ 1 – 5 เดือนขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็ง เซลล์มะเร็งยังตายช้ากว่าเซลล์ปกติ เซลล์แต่ละเซลล์มีวงชีพของมันเมื่อครบวงชีพแล้วมันก็จะตาย แต่เซลล์มะเร็งมีการเติบโตค้างอยู่ในวงชีพขั้นใดขั้นหนึ่งนานกว่าเซลล์ปกติ ได้แก่มีระยะ G1 และ G0 นานกว่าปกติ มันจึงตายช้ากว่า

    เซลล์มะเร็งโตเร็วกว่าเซลล์ปกติอาจเป็นเพราะก้อนมะเร็งแต่ละก้อนจะมีเส้นเลือดฝอยมาเลี้ยงโดยเฉพาะ เมื่อมันโตขึ้นก็มีเส้นเลือดฝอยใหม่ ๆ เกิดขึ้นตาม เมื่อเกิดเส้นเลือดฝอยเร็ว มันก็โตเร็ว ซึ่งทั้งหมดนี้แสดงว่ามะเร็งต้องการวัตถุดิบในการเจริญเติบโตอย่างมาก

ความเห็น 0 รายการ


บทความที่เกี่ยวข้อง