Thailand Web Stat Truehits.net
หน้าหลัก > สุขภาพร่างกาย > จิตใต้สำนึก กับจิตสำนึกการสร้างสมดุลระหว่างทั้งสองอย่าง

จิตใต้สำนึก กับจิตสำนึกการสร้างสมดุลระหว่างทั้งสองอย่าง

จำนวนคนดู 1073 คน | เผยแพร่เมื่อ 20 พ.ค. 2558 เวลา 16:31 น.

จิตใต้สำนึก กับจิตสำนึกการสร้างสมดุลระหว่างทั้งสองอย่าง ที่ต้องมาพูดกันถึงสมดลุของจิตสองส่วนนี้ เพราะมีบางคนที่มี จิตใต้สำนึกเป็นลบในหลายลักษณะเช่น คนที่เจ็บออด ๆ แอด ๆ เป็นโน่น เป็นนี่ ยังไม่ทันหายจากโรคหนึ่งก็เป็นอีกโรคหนึ่ง จนจิตใต้สำนึกรับเอาความอ่อนแอเอาไว้เป็นลักษณะเฉพาะ จึงเจ็บป่วยง่ายกว่าคนธรรมดา เพราะจิตมันกำหนดเอาไว้เช่นนั้น คนที่ทำผิดพลาดบ่อยครั้งจนขาดความเชื่อมั่น ไม่กล้าตัดสินใจและระมัดระวังเกินกว่าเหตุ จนจิตใต้สำนึกรับเอาความผิดพลาดเป็นประจำไว้เป็นบุคลิกเฉพาะตัว อย่างนี่เป็นต้น

ที่นี้คนที่เป็นมะเร็งเมื่อกลัวว่าจะป่วย จะตาย เมื่อเกิดอาการปวดอาการไข้ กินไม่ได้ คลื่นไส้ก็รับเอาความอ่อนแอนี้ไว้เป็นลักษณะประจำตัว เมื่อเป็นดังนี้ จิตใต้สำนึกก็จะไม่มีกำลังใจ เป็นอะไรขึ้นมานิดหนึ่งก็ก้าวเข้าปากความตายใกล้ไปอีกนิดหนึ่ง ถ้าไม่ปรับสมดุลตรงนี้ การสร้างกำลังใจให้เจ้าตัวเอาชนะมะเร็งเห็นจะยาก

จิตใต้สำนึกสมดุลของจิตใจสองส่วนจะเกิดขึ้นได้ต้องมีความสบาย ๆ ไม่เครียด ไม่วิตกกังวลเกินไป และมักจะเกิดขึ้นได้ในตอนที่มีสมาธิ ไม่จำเป็นจะต้องเข้าสมาธิ แต่เมื่อใดที่ร่างกายได้พัก กล้ามเนื้อและเส้นเอ็นผ่อนคลาย จิตใจไม่ฟุ้งซ่าน จิตรวมศูนย์อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่นอยู่กับจินตนาการ อยู่กับเพลง เมื่อจิตนิ่งก็จะเกิดปิติ เป็นความสุข สงบ ความสงบไม่เคลื่อนไหวซัดส่าย เป็นวิธีการพักของจิต และถ้าจิตและกายของเราผ่อนคลายไปพร้อม ๆ กันย่อมมีผลดีต่อสุขภาพโดยรวม เราจะสั่งให้จิตทั้งสองส่วนทำอะไรก็ย่อมได้ภายใต้ความสงบของจิต เช่น จะสั่งให้เอาชนะมะเร็งย่อมเป็นไปได้โดยง่าย

การสร้างสมดุลให้กับจิตสำนึกและ จิตใต้สำนึกสามารถทำได้ 3 วิธี คือ สะกดจิตตนเอง ให้ผู้อื่นสะกดจิตให้ และการฝึกสมาธิ

ความเห็น 0 รายการ


บทความที่เกี่ยวข้อง