Thailand Web Stat Truehits.net

เว็บบอร์ด

เว็บบอร์ด > ทั่วไป

รู้ทันโรคหลอดเลือดสมอง (stroke) ด้วยเครื่องตรวจวัดความดันโลหิต

 

โรคหลอดเลือดสมอง (stroke) จัดเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตอันดับ 1 ของประเทศไทย

ปัจจัยเสี่ยงของ Stroke หลักๆก็คือ ภาวะความดันโลหิตสูง โดยกลุ่มเสี่ยงของ โรคstroke คือผู้ที่มีภาวะหัวใจสั่นพริ้วหรือเต้นผิดจังหวะชนิด Atrial Fibrillation (Afib หรือ AF) เกิดมาจากการบีบตัวของหัวใจ

ที่ผิดจังหวะ ทำให้เกิดลิ่มเลือด ซึ่งหากไหลไปอุดตันในสมอง จะทำให้เป็นโรคหลอดเลือดสมอง จนพัฒนาสู่การเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต โดยในช่วง10 ปีที่ผ่านมา ผู้ป่วยด้วยโรคนี้มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆและคาดว่าจะเพิ่มมากขึ้นถึง 7.8 ล้านคนในปีทศวรรษหน้า

ด้วยเทคโนโลยี Afib ในเครื่องวัดความดัน Microlife ที่ได้รับการยอมรับจาก NICE Guidance ประเทศอังกฤษและวงการนานาชาติ คุณสามารถวัดความดันโลหิต พร้อมทั้งตรวจภาวะหัวใจสั่นพริ้ว(Afib) ได้ในเวลาเดียวกัน เพื่อให้คุณสามารถระวังและป้องกันรวมไปถึงการรู้เท่าทันชีวิตและเตรียมพร้อมสำหรับการดูแลสุขภาพด้วยตัวคุณเอง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและดูเครื่องตรวจวัดความดันที่ได้มาตรฐานได้ทีhttps://www.samh.co.th/microlife/

 

โดย : นาตาลี มันแกว
เมื่อ 7 ก.พ. 2561 เวลา 10:27 น.