Thailand Web Stat Truehits.net

เว็บบอร์ด

เว็บบอร์ด > ทั่วไป

เครื่องวัดความดันโลหิตอุปกรณ์ดูแลผู้สูงอายุที่ควรมีไว้ติดบ้าน

เครื่องวัดความดันโลหิตอุปกรณ์ดูแลผู้สูงอายุที่ควรมีไว้ติดบ้าน

     โรคความดันโลหิตสูงหรือที่เรียกว่าภาวะความดันโลหิตสูง (Hypertension หรือ High blood pressure) เป็นโรคที่พบได้บ่อยอีกโรคหนึ่งในผู้ใหญ่ ซึ่งพบได้ประมาณ 25-30% ของประชากรทั่วโลกที่เป็นวัยผู้ใหญ่ทั้งหมด โดยพบในผู้ชายบ่อยกว่าผู้หญิงและพบได้มากขึ้นในผู้สูงอายุ ในบางประเทศ พบโรคนี้ได้สูงถึง 50% ของผู้มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ส่วนในเด็กก็พบผู้ป่วยโรคนี้ได้เช่นกัน แต่อัตราการพบนั้นน้อยกว่าในผู้ใหญ่ สำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันสูงเครื่องวัดความดัน เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องมีติดบ้านไว้เพื่อคอยเช็คความดันโลหิตอย่างสม่ำเสมอ และปัจจัยที่ทำให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูงมีดังนี้

  • เกิดจากพันธุกรรม โอกาสมีสูงขึ้นเมื่อมีคนในครอบครัวเป็นโรคความดันโลหิตสูง
  • เป็นโรคเบาหวาน เพราะก่อให้เกิดการอักเสบ ตีบแคบของหลอดเลือดต่างๆ รวมทั้งไต
  • เป็นโรคอ้วนและมีน้ำหนักตัวมาก เพราะเป็นสาเหตุสำคัญของโรคเบาหวานและโรคหลอดเลือดตีบจากภาวะไขมันเกาะผนังหลอดเลือด
  • โรคไตเรื้อรัง เพราะจะส่งผลถึงการสร้างเอ็นไซม์และฮอร์โมนที่ควบคุมความดันโลหิต
  • โรคนอนหลับแล้วหยุดหายใจ (Sleep apnea)
  • สูบบุหรี่ เพราะสารพิษในควันบุหรี่ส่งผลให้เกิดการอักเสบ ตีบตันของหลอดเลือดต่างๆรวมทั้งหลอดเลือดไตและหลอดเลือดหัวใจ
  • การติดสุรา ซึ่งยังไม่ทราบชัดเจนถึงกลไกว่าทำไมการดื่มสุราจึงเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดความดันโลหิตสูง แต่การวิจัยต่างให้ผลตรงกันว่า คนที่ติดสุราจะส่งผลให้หัวใจเต้นแรงกว่าปกติและมีโอกาสเป็นโรคความดันโลหิตสูงถึงประมาณ 50%ของผู้ติดสุราทั้งหมด
  • กินอาหารรสเค็มจัดเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง
  • ขาดการออกกำลังกายเพราะเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อโรคอ้วนและโรคเบาหวาน
  • ผลข้างเคียงจากยาบางชนิด เช่น ยาในกลุ่มสเตียรอยด์

        โดยผู้ที่มีภาวะมีความดันโลหิต จะวัดได้ค่าความดันสูงตั้งแต่ 140/90 มิลลิเมตรปรอท ขึ้นไป ทั้งนี้ความดันโลหิตปกติ คือ 90-119/60-79 มิลลิเมตรปรอท ซึ่งปัจจุบันการวัดค่าความดันทำได้ง่ายๆ ด้วยตัวคุณเอง โดยใช้อุปกรณ์ดูแลผู้สูงอายุอย่างเครื่องวัดความดัน ซึ่งสามารถใช้ตรวจวัดความดันโลหิตของสมาชิกในครอบครัวรวมไปถึงผู้สูงอายุได้เป็นประจำ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและเครื่องวัดความดันโลหิตที่ได้มาตรฐานได้ที่เว็บไซต์ http://www.promotivecare.com/

โดย : นาตาลี มันแกว
เมื่อ 23 ก.พ. 2561 เวลา 16:27 น.