Thailand Web Stat Truehits.net

เว็บบอร์ด

เว็บบอร์ด > ทั่วไป

ข้อควรรู้เรื่องเครื่องมือแพทย์และการเตรียมตัวก่อนเข้าตรวจด้วยเครื่องวัดความดัน

โดยปกติเมื่อต้องไปพบแพทย์ สิ่งแรกก่อนเข้าห้องตรวจที่คนไข้ส่วนใหญ่ต้องเจอ คือการช่างน้ำหนัก และอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์สำหรับตรวจวัดความดันโลหิต ซึ่งเครื่องวัดความดันของแต่ละโรงพยาบาลนั้น ก็จะมีความแตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นเครื่องตรวจวัดความดันแบบอุโมงค์รุ่นใหม่ หรือเครื่องวัดความดันรุ่นเก่าแบบบีบ ซึ่งค่าความดันโลหิตนั้นสามารถขึ้นลงได้ ตามปกติหัวใจของคนเราจะเต้นอยู่ที่ 60-80 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิตจึงไม่ควรเกิน 140/90 ความดันโลหิตของเราจะไม่คงที่ตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับความเครียด การออกกำลังกาย รวมไปถึงการพักผ่อน หากมีความดันที่สูงมาก จะเสี่ยงก่อให้เกิดโรคหัวใจได้ โดยในการวัดความดันแต่ละครั้งนั้น จำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อม เพื่อให้ผลของค่าความดันแม่นยำที่สุด ซึ่งการเตรียมตัวและขั้นตอนเบื้องต้นของการตรวจวัดความดันโลหิตทำได้ดังนี้

  1. ควรงดการทำกิจกรรมต่างๆที่ทำให้รู้สึกเหนื่อย
  2. งดการสูบบุหรี่ งดดื่มกาแฟหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์                                
  3. ควรนั่งพักประมาณ 5 นาที ก่อนทำการตรวจวัดความดันโลหิต
  4. ควรตรวจวัดจากแขนข้างเดิมเสมอ (แนะนำให้เป็นข้างซ้ายเพราะใกล้หัวใจมากที่สุด)
  5. สวมปลอกแขนให้พอดี ไม่ควรแน่นหรือหลวมเกินไปและควรหลีกเลี่ยงไม่ให้สวมทับกับเสื้อ เพราะอาจจะทำให้เครื่องปล่อยลมเข้าไปได้ไม่พอดี
  6. ตำแหน่งของปลอกแขนควรอยู่เหนือข้อพับประมาณ 2–3 ซม.
  7. หงายต้นแขนขึ้นแล้ววางแขนให้รู้สึกสบาย ปลอกแขนควรจะอยู่ระดับเดียวกันกับหัวใจ

      นอกจากเรื่องการเตรียมตัวและขั้นตอนเบื้องต้นก่อนการวัดความดันโลหิตแล้ว คุณยังสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและดูเครื่องวัดความดันโลหิตได้ทีเว็บไซต์ https://www.samh.co.th/product-category/monitoring/เครื่องวัดความดัน/

โดย : Zuzyza Zuzy
เมื่อ 28 ก.พ. 2561 เวลา 16:35 น.